Energibehandling Med Krystall Pendel


Hva kan Energibehandling Med Krystall Pendel gjøre for deg?

Gi deg energi! Føler du deg stresset, sliten, mangler energi så vil en behandling med Budda Maitreya Krystall Pendel kunne gi deg energien din tilbake. Det er nesten magisk og helt reelt.

Hvordan fungerer Energibehandling Med Krystall Pendel behandlingen?

Nøkkelen til all healing er energi. Enhver ting, hendelse, tanke som fratar en celle energi vil gjøre den svakere. Når en celle blir svak sender den ut et signal til hjernen der den ber om mer energi for å løse problemet. Dersom hjernen har nok bio-energi i reserve og «hører» signalet vil hjernen sende den energien cellen trenger for å «reparere» problemet. Denne prosessen skjer hos alle mennesker, men veldig mange av oss går til tider tom for bio-energien som restaurerer systemet. Det som da skjer er at vi får plager og at vi blir syke av livene våre. Det er derfor den østlige delen av verden driver med så mye meditasjon, balansering og energiarbeid. Fordi det er nettopp slik vi opparbeider bio-energien.

En behandling vil ta 1 til 1,5 time.

Hva kan behandles med krystall pendel?

Helt enkelt mangel på energi. Særlig de av oss som er empater tappes i våre dager lett for energi, vi bare gir og gir og så sier det stopp. Vi bør ikke bruke av vårt underskudd men heller av vårt overskudd. Overskudd gir ren energi, underskudd gir uren energi.

Jeg er en energihealer. Jeg jobber med energier og det vil du merke under behandlingen. Energi renses og fornyes. Det kan sammenlignes med å ligge til lading. 

 

 

Mer Om Energibehandling Med Krystallpendel

  • I mitt første møte med disse pendlene var jeg kjempesliten uten å skjønne hvorfor. Jeg kunne sove et helt døgn eller tre uten å bli uthvilt. Jeg var konstant tom for energi. Jeg følte jeg hadde en eller annen sykdom i kroppen. Etter to behandlinger med pendelen følte jeg meg uthvilt og i god form og jeg følte meg frisk. Jeg sov 8 timer og våknet uthvilt. Siden vi er forskjellige vil pendelen ha forskjellig effekt på oss. Jeg kan derfor ikke helt konkret si hvordan den vil virke på deg, du må prøve.

    Jeg er sertifisert krystall terapeut fra Akashaskolen og bruker et fantastisk verktøy som har røtter helt tilbake til Buddhas tid. Quarts verktøyet jeg benytter er levert av H.H. Gyalwa Jampa Rinpoche; Buddha Maitreya, og det er buddhistiske lamaer som kobler energiverktøyet som hovedsakelig består av Quarts Krystaller.

  • Nøkkelen til all healing er energi. Enhver ting, hendelse, tanke som fratar en celle energi vil gjøre den svakere. Når en celle blir svak sender den ut et signal til hjernen der den ber om mer energi for å løse problemet. Dersom hjernen har nok bio-energi i reserve og «hører» signalet vil hjernen sende den energien cellen trenger for å «reparere» problemet. Denne prosessen skjer hos alle mennesker, men veldig mange av oss går til tider tom for bio-energien som restaurerer systemet. Det som da skjer er at vi får plager og at vi blir syke av livene våre. Det er derfor den østlige delen av verden driver med så mye meditasjon, balansering og energiarbeid. Fordi det er nettopp slik vi opparbeider bio-energien.

  • Quartskrystall genererer og forsterker energi og har ingen bi-virkninger, slik at når vi er tomme og ikke klarer å produsere egen energi til cellene, kan energien i Quartskrystallen bistå oss. All Quartskrystall har en krystallin struktur, krystallinstrukturer kan samle, fokusere og utstråle elektromagnetisk energi. Quarts krystaller kan ta inn og sende radiosignaler, drive quartsklokker, -quarts driver tiden og datoen på hjemmecomputere og quarts kan til og med spille av lyden på favorittmusikken vår.

  • Det vi vet fra vitenskapen er at Quarts krystall kan samle og fokusere energien i et energifelt. Quartskrystall finnes over absolutt hele kloden og har i all tid blitt brukt til healing. Kjemisk er Quarts laget av silisium og oksygen (SiO2) og mesteparten av planeten er laget av mineraler som inneholder silisium dioksid (SiO2). Kroppen vår har også SiO2 som en av sine bestanddeler, og det gir grunnlag for å tro at det er nettopp Quarts krystallens evne til å dra opp energien i kroppen (ved at healing-Quartskrystallen har en høyere frekvens en SiO2et i kroppen) som gjør at healinger med Quartskrystall øker bioenergien og celleenergien i kroppen.

Energikjøring Ved Meditasjon


 
Hva kan Energikjøring gjøre for deg?

Energiarbeid kan være en effektive måtene å håndtere stress på. Dette er fordi stress ikke er noen konstant faktor. Man kan jo ikke ta en pille for å kurere stress. Ofte så er det ikke bare et element som forårsaker stresset. Energikjøring blir et verktøy for deg i en travel hverdag, en god måte å slappe av på. Energikjøring «lader batteriene» og gir deg krefter.

Hvordan foregår selve behandlingen?

Jeg lærer deg en energikjøringsteknikk som løfter overskudd og bevissthet. Du vil lære og jobbe med energier som påvirker hver celle i kroppen. Du vil etter hvert kunne bruke teknikken hvor enn du er, og når du trenger det. Du vil kunne få en bedre livskvalitet og en bedre hverdag. Teknikken kan brukes i situasjoner hvor du gruer deg til å gjennomføre noe, du er sliten eller du har angst, etc. Du blir roligere.

Hva kan behandles med Energikjøring?

Mangel på energi. Energikjøring roer ned tankespinn. Når man føler seg utbrent og sliten er energikjøring som en god natts søvn. Noen mennesker eller situasjoner tapper deg for energi. Ved å lære energikjøring forstår du mer hvilke energier som tilhører deg og hva som tilhører andre. Du bevarer din energien og blir ikke lenger tappet.